ζήτουλας, ο (Ιστ. Πόλ. )
νέα επαγγέλματα: ΠΛΥΣΤΡΑ ΣΚΥΛΩΝ (Επαγγ. Προσ. )
Παίρνοντας μάτι την εξοχή παραδίπλα μου... (Βιολ.)
Πόσο μισώ τους φλούφληδες ποδηλάτες! (Αγών. Επιβ. )
Paresse, η (Ταξ. Χρ. )