υπάρχουν τριών ειδών συντομογραφίες, οι κόκκινες,  οι μωβ περισσότερα