συντομογραφίες
 

υπάρχουν τριών ειδών συντομογραφίες, οι κόκκινες,  οι μωβ και οι καφέ...    

     

οι κόκκινες συντομογραφίες αφορούν στο Μαύρο Καρότο:  

Αγών. Επιβ. = Αγώνας Επιβίωσης
Αλητ. Διάφ. = Αλητείες Διάφορες
Αποσπ. Σκ. = Αποσπασματικές Σκέψεις
Εγκλ. = Εγκληματολογία
Εκδ. Παρ. = Εκδοτικά – Παραεκδοτικά
Ενδυμ. = Ενδυματολογία
Επιστ. = Επιστολές
Ζωγρ. = Ζωγραφική
Ιντερ. Συν.: Ιντερνετικές Συνεδρίες
Πειρ. Πολιτ. = Πειραϊκή Πολιτεία
Πολιτ. Σκ. = Πολιτικές Σκέψεις
Πολυ. Σύμπ.= Πολυεθνικό Σύμπαν
Ρεπ. Δρ. = Ρεπορτάζ δρόμου
Σελ. Ημερ. = Σελίδες Ημερολογίου
Σκην. Φυλ.: Σκηνές Φυλακής
Ταξ. Χρ. =Ταξίδια στο χρόνο
Φρικ. Ιστ. = Φρικιαστικιές Ιστορίες
Χρον. Δρ. = Χρονικές Δραπετεύσεις


 οι μωβ συντομογραφίες αφορούν στο Γατικό Λεξικό:  

Ανατ.: Ανατομία (του σώματος της γάτας).
Απαρτ.: Απαρτχαιντ, καθεστώς διακρίσεων για γάτες
Αφορ.: Αφορισμοί
Βιομ. Κατοικ.: Βιομηχανία Κατοικιδίων
Βιομ. Ορολ.: Βιομηχανική Ορολογία
Βιολ.: Βιολογία
Βιοχ.: Βιοχημεία
Βοτ.: Βοτανική
Γατ. Γεωγρ.: Γατική Γεωγραφία
Γατ. Πινακ.: Γατική Πινακοθήκη
Γατ. Ράτσ.: Γατικές ράτσες
Γατογρ.: Γατογραφία
Γατοϊστ.: Γατοϊστορίες
Γατολογ.: Γατολογοτεχνία, γατολογοτέχνες
Γατοπρ.: Γατοπρόσωπα (επιφανείς λόγω γατών)
Γεν.: Γενικά
Γλωσ.: Γλωσσολογία
Διαδ.: Διαδίκτυο, ιντερνέτ
Διατρ.: Διατροφή (που αφορά τις γάτες, φυσικά).
Εθνολ.: Εθνολογία
Ειδ. Αξεσ.: Ειδικά Αξεσουάρ (για γάτες, κυρίως).
Ειδ. Ορολ.: Ειδική Ορολογία
Ειδ. Τύπ.: Ειδικός Τύπος
Εκδ.: Εκδόσεις
Εφευρ.:Εφευρέσεις
Ζωγρ.: Ζωγραφική
:Ζωολ.: Ζωολογία
Ημιμ.: Ημιμακρύτριχη
Θρησκ.: Θρησκειολογία
Ιατρ.: Ιατρική
Ιδ. Χαρ.: Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (της γάτας, εννοείται).
Ιστ.: Ιστορία
Κιν.  Σχ.: Κινούμενα Σχέδια
Κινημ.: Κινηματογράφος
Κόμικς: Κόμικς
Κοντ.: Κοντότριχη
Κτην.: Κτηνιατρική
Λαογρ.: Λαογραφία
Λογοτ.: Λογοτεχνία
Μαγειρ.: Μαγειρική
Μακρ.: Μακρύτριχη.
Μετ.: Μεταφυσική
Μουσ.: Μουσική
μτφ.: μετάφραση
Μυθ.: Μυθολογία
Νομολ.: Νομολογία
Ονομ.: Ονοματολογία
Οργ .: Οργανώσεις
Παροιμ.: Παροιμία
Πολ.: Πολιτική
Προϊόν.: Προϊόντα
Προλ.:Προλήψεις
Ρήμ.: Ρήμα
Ρήσ.: Ρήσεις
Σεξολ.: Σεξολογία γατική
Σπόρ: Σπόρ
Τέχ.: Τέχνη
Τηλεό.: Τηλεόραση
Τρ.: Τραγούδι
Υβρισ.: Υβριστικά
Φρ.: Φράση
Φυσ.: Φυσική
Φυσ. Ιστ.: Φυσική Ιστορία
Φυσιολ.: Φυσιολογία
Χαρτ.: Χαρτοσήριαλς
Χιούμ.: Χιούμορ
Ψυχιατρ. :  Ψυχιατρική επιστήμη


ενώ οι καφέ συντομογραφίες αφορούν στο Presto o tardi:  

Βιολ.: Βιολογία
Βιοχ. : Βιοχημεία
Βοταν.: Βοτανική
Γεν. : Γενικά
Γλωσ. : Γλωσσολογία
Διαδ. : Διαδίκτυο
Διάστ. : Διάστημα (Σελήνη, Άρης, Δίας, Κρόνος κ.τ.λ.).
Εγκλ. : Εγκληματολογία
Εθιμ. : Εθιμοτυπία, Έθιμα.
Εν. Γεν. : Εν γένει
Ενδ. : Ενδυματολογία
Εντομ. : Εντομολογία
Επαγγ. Προσ. : Επαγγελματικός Προσανατολισμός
Επικ. : Επικοινωνία
Επίρ. : Επίρρημα
Εσχ. : Εσχατολογία
Ζωγρ. : Ζωγραφική
Θαλ. Γεωγρ. : Θαλάσσια Γεωγραφία
Θαν. Γεωγρ. : Θανατική Γεωγραφία
Θαν. Τόπ. : Θανατικοί Τόποι
Θανατ. Ιατρ. : Θανατική Ιατρική
Θέατρ. : Θέατρο
Θρησκ.: Θρησκεία, Θρησκειολογία
Θρύλ. : Θρύλοι
Ιατρ. : Ιατρική
Ιστ.: Ιστορία
Ιστ. Πόλ. : Ιστορία Πόλεων
Ιστ. Τέχ.: Ιστορία Τέχνης
Κιν. Σχ.: Κινούμενα Σχέδια
Κινημ.: Κινηματογράφος
Λαογρ. : Λαογραφία
Λογοτ. : Λογοτεχνία
Νεκρ. Γεωγρ. : Νεκρική Γεωγραφία
Μετέω. : Μετεωρολογία
Μικρ. : Μικροϊστορία
Μουσ. :  Μουσική
Μπλακ Χιούμ. : Μαύρο Χιούμορ
Νεκρ. Επίθ. : Νεκρικό Επίθετο
Νεκρ. Ορολ. : Νεκρική Ορολογία
Νεκρ. Παν.: Νεκρική Πανίδα
Νεκρ. Πινακ.: Νεκρική Πινακοθήκη
Νεκρ. Προϊόν. : Νεκρικά Προϊόντα
Νεκρ. Ρήσ.: Νεκρικές Ρήσεις
Νεκρ. Χλωρ. : Νεκρική Χλωρίδα
Οικον. : Οικονομία
Παροιμ. : Παροιμίες
Ποίη. : Ποίηση
Προϊόν. : Προϊόντα
Ρήμ. : Ρήμα
Σχή. Λόγ. : Σχήμα Λόγου
Ταφ. Αρχ. : Ταφική Αρχιτεκτονική
Ταφ. Ιστ. : Ταφική Ιστορία
Τέχ.: Τέχνη (καλή, όπως η ζωγραφική και η χαρακτική, ας πούμε)
Φαντασ. :  Φαντασία, Φανταστικό
Φιλοσ.: Φιλοσοφία
Φρ. : Φράση
Χιούμ. : Χιούμορ
Χρον. Δρ. : Χρονικές Δραπετεύσεις ;
Ψυχολ. : Ψυχολογία

  

 
ΓΕΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ
βιβλίο λίαν ευρούφηκτον, πρόχειρο σε όλους (αστειόφιλους, αστειόφοβους, αστείους και λοιπούς τύπους του ..

περισσότερα
INDEX MALADICTUS / ΤΟ ΒΡΩΜΟΛΕΞΙΚΟ
βιβλίο πρόχειρο σε όλους (υβριστές, υβριζόμενους, αλλά και ..

περισσότερα